Przemysłowa filtracja - oczyszczanie powietrza

Przejdź do treści
Z A S T O S O W A N I E    R y d A i R

P R Z E M Y S Ł O W A   F I L T R A C J A
Zanieczyszczenie powietrza to rosnący problem na świecie. Duży negatywny udział mają w tym przedsiębiorstwa przemysłowe. Zła jakość powietrza ma znaczący negatywny wpływ na zdrowie ludzi, w szczególności na obszarach uprzemysłowionych i dużych miastach, czy to wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz.

Filtry elektrostatyczne RydAiR to dobre rozwiązanie dla oczyszczania dymu i kurzu powstałego w trakcie spawania, rafinacji ropy naftowej, gumy, tworzyw sztucznych, opary oleju, spalin diesla, dymu papierosowego, zanieczyszczenia przy obróbce metali, a także wszystkiego rodzaju dymów z innych procesów produkcyjnych.
Filtry elektrostatyczne RydAiR oczyszczają wewnętrzne i zewnętrzne zanieczyszczone powietrze generowane przez przedsiębiorstwo tak, aby pracownicy znajdujący się w pomieszczeniach mieli lepsze i zdrowe środowisko pracy, a ludzie na zewnątrz nie byli narażeni na działanie zanieczyszczonego powietrza z otoczenia. Przyczynia się to do stworzenia czystego środowiska wśród sąsiadujących przedsiębiorstw. Z RydAiR wasze firmy będą funkcjonować bez naruszania przepisów, nie trując ludzi i nie zanieczyszczając otoczenia, co ma pozytywny wpływ na wizerunek firmy.
Copyright © 2015-2021 RydAir. All Rights Reserved
tel. +48 600 600 259
Wróć do spisu treści